Takvård för Stiftelsen Aspegrens trädgård

1) Berätta kort om Stiftelsen Aspegrens trädgård – Stiftelsen Aspegrens Trädgård har ansvar för Rosenlundsområdet i Jakobstad som är klassat som ”Byggd kulturmiljö av riksintresse”. Mitt namn är Gunnar Smeds och jag är styrelsemedlem med ansvar för bl.a. områdets byggnader. Styrelsemedlemmen Gunnar Smeds och vd för AMP Services Glenn Snellman följer med takprojektet för ladugården … Läs mer