Case

Takvård för Stiftelsen Aspegrens trädgård

1) Berätta kort om Stiftelsen Aspegrens trädgård

– Stiftelsen Aspegrens Trädgård har ansvar för Rosenlundsområdet i Jakobstad som är klassat som ”Byggd kulturmiljö av riksintresse”. Mitt namn är Gunnar Smeds och jag är styrelsemedlem med ansvar för bl.a. områdets byggnader.

Styrelsemedlemmen Gunnar Smeds och vd för AMP Services Glenn Snellman följer med takprojektet för ladugården på Rosenlund i Jakobstad.

2) Hur såg ert behov ut när ni kontaktade AMP Services?

– Vi sökte bidrag från Museiverket hösten 2021 och behövde få en kostnadsuppskattning av projektet.

3) Hurudant tak har ni?

– Taket på den anrika stenladugården var i dåligt skick, det hade börjat komma små rostfläckar här och där. Vi konstaterade att taket behövde målas om innan rosten sprider sig ännu mer. Vi har ett ca 790 m2 stort tak av dubbelfalsad galvaniserad plåt på en skyddad stenladugård från 1770-talet.

4) Från vilket årtal är taket?

– Taket är från 1970-talet och målat på 90-talet.

5) Vilken tjänst valde ni?

– Vi valde målning av taket, vilket förutsatte tvättning, slipning av ett hundratal rostfläckar, rostskyddsmålning av dessa, rostskyddande grundmålning och slutmålning samt smärre åtgärder på takrännor och hängbräden.

Evert Pesämaa från AMP Services sprutmålar med rostskyddsfärg på ladugårdens tak.

6) Stötte ni på utmaningar under projektet?

– På vissa ställen var det svårt att nå. Klart solsken och hetta behövde beaktas under arbetet.

7) Hur löste AMP det?

– Användning av lämpliga liftar och val av tidpunkt och yta för att undvika för het takyta vid målning.

Ludvig Snellman från AMP Services målar plåtlisterna för hand från skylift.

8) Vem från AMP utförde uppdraget?

– Evert Pesämaa, Ludvig Snellman och Jonatan Häggman.

9) När utfördes tvättningen och målningen?

– Projektet utfördes 12–22.6.2023.

10) Hur hade ni fått höra om AMP Services?

– Vårt husbolag har använt dem en gång. Ett av få lokala företag inom branschen.

11) Skulle ni rekommendera AMP Services till andra aktörer med anrika kulturfastigheter?

– Jag kan riktigt bra rekommendera AMP Services för anrika kulturfastigheter. Samarbetet löpte bra med iakttagande av den publika verksamhet som bedrivs på området.

Taket på ladugården från 1770-talet målades med ”museisvart” som består av två delar svart och en del brunt. Ladugården ingår i en byggd kulturmiljö av riksintresse.