Takservicetjänster

Takunderhåll är vår hjärtesak

Allt handlar om att vårda ditt hem. På samma sätt som du regelbundet veckostädar behöver du också regelbundet ta hand om ditt tak för att förhindra att det förstörs. Vi tvättar taket, byter ut söndriga taktegel och målar eller impregnerar det för att taket ska hålla så länge som möjligt.

En regelbunden omsorg om taket skyddar dig, ditt hus och din omgivning på bästa möjliga sätt. Ditt tak får också en avsevärt längre livslängd om det sköts av proffs och vi på AMP rekommenderar att du låter tvätta taket med jämna mellanrum.

I regel brukar vi uppge att såväl plåttak som tegeltak behöver målas om med ca 20 års mellanrum, och att impregneringen behöver förnyas lite oftare än så. Vi rekommenderar en algbehandling med två till tre års mellanrum för ditt tegeltak. Vi vill understryka att detta är enbart grova rekommendationer och att takets skick varierar från hus till hus och beror långt på vilken lutning taket har, åt vilket väderstreck det är riktat samt hur den omgivande naturen ser ut.

När du anlitar oss kan du känna dig trygg med att vi tillsammans hittar en fungerande lösning, och att taket prioriteras och åtgärdas på rätt sätt.

Så här underhåller vi ditt tak

Vårt nordiska klimat med fyra olika extrema årstider sliter hårt på taket i längden. Färgen på ditt plåttak tar skada av värmeväxlingar, föroreningar och bleknar av UV-strålning och den gassande solen. Mossa biter sig också lätt fast i tegeltak om det inte underhålls regelbundet. Det är viktigt att hålla tegeltaket rent från smuts eftersom mossa bildas i orenheter och tränger sig in i ojämna ytor samt binder fukt som leder till sprickbildning.

Reagera i tid så kollar vi vad ditt tak behöver, istället för att lämna det till senare och tvingas betala för dyra takreparationer. Vårt AMP-team består av 7–10 erfarna takservicespeciaister. Utöver takservicekunskapen besitter vårt team en bred samlad kompetens inom VVS, byggservice, plåtslageri, metall-, maskin-, och träarbete.

I regel räcker ett takunderhållsprojekt för ett större hus tre dagar, dvs. en dag för tvättning, en dag för förberedning där husets ömma delar täcks in och små målningsjobb utförs för hand, och en dag för sprutmålning. Ett lite mindre hus räcker i regel två dagar att underhålla, dvs. en dag för tvätt och en dag för målning, men man bör komma ihåg att allt är beroende på vädret och därför kan längden på projekten variera.

Du behöver inte vara på plats under takbesiktningen och inte heller förbereda något för vår ankomst och vårt mål är att lämna er tomt i samma skick som när vi anlände för takunderhållsprojektet och vi täcker in såväl fönster och skyddar gräsmattan och planteringar, men eftersom vi använder oss av skylift för vårt takserviceprojekt kan den tyvärr lämna spår efter sig. Vi sköljer alltid av fasaden efter att vi är klara med taktvätt och jobbar så varsamt som möjligt.

FAQ om takunderhåll:

– Vi tvättar med 200–250 bars tryck för att få en ren yta att måla eller impregnera. Takteglen tar inte nån skada när vi tvättar dem.

– Vi använder oss av både tvåkomponentsfärg och vattenbaserade målfärger, helt enligt det vi anser lämpa sig bäst från fall till fall och givetvis i samförstånd med dig.

– De fungerar fint  att tvätta ett filttak rent om filten ännu är i gott skick. Vi justerar ner trycket i vår tvätt så blir det rent utan att allt ”grus” i filttaket försvinner.

– Tyvärr innehåller mineritskivorna ofta asbest. Att jobba med asbest leder till ökade kostnader eftersom tvättvattnet bör rengöras. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med ett företag som byter takmaterial åt er istället för att måla minerittaket.

– Nej, vi kollar i samband med takbesiktningen var det finns el- och vattenuttag. Finns inte det att tillgå så tar vi med oss eget vatten- och elaggregat.

– Takbesiktningen är gratis och du behöver inte vara hemma under besikningen. Vid en besiktning går vi igenom ett antal viktiga punkter och redogör för dig om det finns behov för åtgärder samt ger en offert på arbetet.

– Vi vill alltid komma ut på plats och se huset för att få ”känna” på taket, då kan vi göra en bedömning av vad taket behöver och efter det ger vi offert på arbetet. Du får alltid ett fast pris och kan färdigt räkna ut hushållsavdragets inverkan för att få veta det slutliga priset förrän du bokar oss.

– Vi strävar alltid efter att hålla hög kvalité på arbetet och använder marknadens bästa produkter för att alltid få ett så bra slutresultat som möjligt. Detta ger oss också utrymme för att kunna lova bra garantier för de projekt vi tar på oss.

Vår maskinpark för takunderhåll

Säkerheten är viktig för oss

Det är alltid en en säkerhetsrisk att jobba på tak och vi använder oss av moderna skyliftar och ändamålsenlig fallskyddsutrustning för att jobba så säkert som möjligt. I de flesta fall är det endast en person per takprojekt, men under sommaren har vi ofta sommarjobbare med på projekten som hjälper till med intäckning av fönster samt målar för hand. På AMP Services månar vi om arbetssäkerheten och följer alla de föreskrifter som finns. Alla våra anställda är försäkrade och strävar till att jobba så tryggt och säkert som möjligt på era tomter.

Vi besiktar, tvättar och reparerar

Vid behov tvättar vi tegeltaket med högtryckstvätt, byter ut söndriga taktegel och målar eller impregnerar taket. Före både målning och impregnering behandlas taket för att ta död på sporer som tränger igenom teglet. Målningen sker i två repriser, först målas ett tunnare lager och sedan ett tjockare lager som ger en slät och fin yta. Tegeltaken behandlas först med Nowo Clean och efter det används endera Nowo Dry eller Nowo Coat från vår långvariga danska leverantör.

Ditt plåttak får avsevärt längre livslängd om det sköts på bästa sätt eftersom ett omålat plåttak lättare angrips av rost som förstör taket på sikt. Vi använder oss av såväl Eskaros som NowoPaints plåtmålfärg och vid behov använder vi oss av Nowo Metal cleaner i samband med tvätten och före målningen. När färgen börjar flagna är det hög tid att kontakta oss.

Impregnering skyddar ditt tegeltak

När man tvättar tegeltak är det viktigt att impregnera ytan ifall den inte målas. Om taket är relativt nytt och ytan och färgen är bra impregnerar vi det. Impregneringen tränger in i porer och små sprickbildningar för att sedan stelna och bilda en slät yta, där pollen och mossa har svårt att få fäste. Impregneringen vi använder oss av är ofärgad och heter Nowo Dry.

Takmålningen är pricken på i:et

Vi vet av erfarenhet att det är utmanande att måla ett tak på rätt sätt. Förarbetet i form av tvättning eller blästring, målfärgstypen och hur den appliceras påverkar slutresultatet. Men ta ingen stress. Vi kan vår sak och vi använder oss enbart av kvalitetsprodukter från Nowo Coat för ett så hållbart och snyggt slutresultat som möjligt. Ifall du önskar kan du även planera takfärgen i god tid med Nowocoats verktyg.

Såhär går det till

När ni anlitar oss kan ni vara säkra på att vi tillsammans hittar en fungerande lösning, och att ert tak prioriteras och åtgärdas.

Kostnadsfri konsultering

Vi på AMP finns till för att underlätta takunderhållet för er. Vi har över 10 års erfarenhet av tvättning, blästring och målning av plåt-, tegel- och filttak – och hjälper gärna till med konsultering redan i planeringsskedet.

Det är många olika aspekter som inverkar på vilken metod som lämpar sig bäst för ditt tak. Det handlar om att välja rätt förarbete i form av tvättning eller blästring till att välja vilken typ av målfärg som ska användas och hur den ska appliceras. Vi använder takskyddsfärg från Nowo Coat och Eskaro av hög kvalitet för att få ett så bra resultat som möjligt. De elastiska vattenbaserade takmålfärgerna målas i två skikt för ett hållbart och snyggt slutresultat.

Vi erbjuder många servicepaket utöver dessa. Kontakta oss så förklarar vi!