Tjänster för underhåll för bygg- och tungindustri

Ångning – det smartaste sättet avlägsna snö och is

Vi på AMP brinner för att ständigt utveckla smarta och effektiva servicetjänster för utmanande problem. AMP började erbjuda ångningstjänster år 2016, och det har idag vuxit till en av våra populäraste tjänster för tungindustrin. Vi avlägsnar regelbundet snö och is med våra mobila ångmaskiner vid kraftverk, av tåg, vid byggprojekt, vid olika hamnar och av vindkraftsfundament och -delar över hela Finland med fantastiskt resultat.

Högtryckstvättning – det effektivaste sättet att avlägsna smuts

Vi på AMP brinner för att ständigt utveckla smarta och effektiva servicetjänster för utmanande problem. Vi har tvättat lyxyachter, industrihallar, vindkraftsfundament och -delar med mycket gott resultat.

Vi jobbar varsamt för att skydda era värdefulla produkter. Vi kan justera både tryck och temperatur för våra högtryckstvättar och kan välja mellan 100–600 bar och mellan 10–100° Celscius beroende på materialunderlag, smutsmängd och arbetseffektivitet. Vår utrustning är konstruerad och optimerad för rengöringsuppdrag vintertid. Alla vattencisterner och maskiner finns förvarade i en uppvärmd självförsörjande container för att fungera i alla former av extremväder och -situationer.

Ångservice steg 1–11

Vanliga utmaningar inom byggindustrin som vi löser med ångning:

  • Det uppstår ofta utmaningar med snö och is på byggarbetsplater  vid montering av gjutformar, vid gjutning eller vid oväntade snöoväder eller växlande temperatur.

Vanliga utmaningar inom tågtrafik som vi löser med ångning:

  • Det uppstår problem med is och snö vid plankorsningar
  • Bromsar till tågvagnar fryser fast vid extremväder

Vanliga utmaningar inom hamntrafik som vi löser med ångning:

  • Fartyg får problem med att öppna luckorna till lastutrymmet då däcket är täckt av is.

Vanliga utmaningar inom vindkraftsindustrin som vi brukar lösa med ångning:

  • I början på ett vindkraftsprojekt då fundamenten skall armeras och gjutas så kan det uppstå problem då snö och is hinner samlas i gjutformen för fundamentet och fryser fast. 
  • I monteringsskedet kan det uppstå problem om fundamenten är täckta av snö och is. Det händer också att komponenter som skall monteras är täckta av snö och is  eller att komponenterna är smutsiga och är är svåra att rengöra då det är kallt.

Vår maskinpark

Till vår maskinpark hör fyra fordon utrustade med mobila ångaggregat med olika kapacitet. Våra maskiner är helt självförsörjande på vatten och el för att kunna utföra era krävande uppdrag på bästa sätt och utrustningen passar för såväl stora som små projekt.

3m³ VATTEN

200 kW 180˚C

ÅNGNINGSTJÄNST

SMALL

En slang, ångar i 4 h, 1 person ur AMP-teamet

7m³ VATTEN

400 kW 180˚C

ÅNGNINGSTJÄNST

MEDIUM

Två slangar, ångar i 6 h, 2–3 personer ur AMP-teamet

30m³ VATTEN

680 kW 180˚C

ÅNGNINGSTJÄNST

LARGE

Tre slangar, ångar i 20 h, 2–3 personer ur AMP-teamet

1,5 m³ VATTEN

400 bar, 24 l/min

HÖGTRYCKSTVÄTTSTJÄNST

SMALL

Tvättar i 2 h, 1 person ur
AMP-teamet

10m³ VATTEN

550 bar, 35 l/min

KOMBI HÖGTRYCKSTVÄTTSTJÄNST

MEDIUM

Tvättar i 5 h, 2 personer ur
AMP-teamet

6-36m³ VATTEN

600 bar, 40 l/min

HÖGTRYCKSTVÄTTSTJÄNST

LARGE–EXTRA LARGE

Tvättar 3–15 h, 2 personer ur
AMP-teamet

Såhär jobbar AMP

Vi har jobbat med ångtjänster i över 6 år och har tinat snö och is av fartyg, byggarbetsplaster samt vindkraftsfundament och -delar med mycket gott resultat. Ångaggregaten har en effekt på 200–680 kW, har ett 5 bars tryck och temperaturen ligger på 180 °Celcius. Ånga används i huvudsak för att ta bort snö och is men kan även i vissa fall användas till att tvätta med.

Vår Högtryckstvättjänst LARGE lämpar sig för projekt där flera personer (2–3 personer ur AMP-teamet) kan ånga samtidigt. Exempel på uppdrag som vi utför med vår LARGE-modell är avlägsning av tjäle ur en krossbädd på en byggarbetsplats.

Med Högtryckstvättjänst MEDIUM avlägsnar vi snö och is ur gjutformar på byggarbetsplatser. I regel är vi två personer ur AMP-teamet på plats när vi använder MEDIUM-mobilen för ångning.

Vår Högttryckstvättjänst SMALL passar för mindre projekt som att avlägsna is och snö ur igenfrusna rör och vägtrummor. I regel är en person ur AMP-teamet på plats med SMALL-mobilen.

Vår Högtryckstvätttjänst KOMBI är passar för olika industriers tvätt- och avisningjobb I regel är vi 2 personer ur AMP-teamet på plats när vi utför en KOMBI-tjänst.

Vår Högtryckstvättningstjänst LARGE–EXTRA LARGE passar för alla typer av högtryckstvättning året om på platser där man inte har tillgång till vatten och el. I regel är en person ur AMP-teamet på plats med LARGE–EXTRA LARGE-mobilen.

Vår Högtryckstvättstjänst SMALL passar för små projekt inom bygg- och tungindustrin. I regel är en person ur AMP-teamet på plats med Högtryckstvättjänst SMALL-mobilen.

Högtryckstvättarnas värme och tryck går att reglera från 100 bar till upp till max bar. Temperaturen kan justeras från 0 till 100° C. Med högtryckstvätt avlägsnar vi i huvudsak smuts från olika platser men i vissa fall även snö och is.

Högtryckstvättning steg 1–10

Vanliga utmaningar inom hamnindustrin som vi brukar lösa med högtryckstvätt:

  • Fartygens lastutrymmen behöver tvättas efter lossning inför nästa lastning.

Vanliga utmaningar inom vindkraftsindustrin som vi brukar lösa med högtrycksstvätt:

  • I monteringsskedet är komponenterna ofta smutsiga efter leverans och behöver rengöras före montering för att fungera på bästa sätt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi erbjuder många servicepaket utöver dessa. Kontakta oss så förklarar vi!