Case

Takservice för Anderssons i Finland

Vad heter du och var bor du?

– Mitt namn är Sören Andersson. Jag bor i Helsingfors, Finland men takprojektet utfördes på mitt barndomshem i Bosund, Finland där min mamma fortfarande bor.

Berätta om huset och platsen som det befinner sig på!

– Huset är ett stort egnahemshus med en stor garagebyggnad ute på landet som ligger på en öppen plats och syns väl från alla närliggande vägar.

Hur länge har du bott här?

– Jag bodde själv ca 7 år i huset som yngre. Min mamma har bott där i 30 år.

Egnahemshusets tegeltak får sig ett rejält ansiktslyft med såväl taktvätt, byte av tegelpannor och takmålning.

När och hur märkte du att något behövde göras med taket?

– Husets tak som består av takpannor av tegel har sett sämre ut i några år men inget som krävt någon större åtgärd. Garagebyggnadens plåttak har varit i dåligt skick redan i många år och borde ha åtgärdats för flera år sedan.

Hur fick du höra om AMP?

– En släkting nämnde AMP när några övriga kommande husreparationer kom upp till diskussion för ett eller två år sedan.

Varför valde du dem?

– AMP valdes för att de fanns nära till hands.

Vilken tjänst valde du?

– Vi valde att tvätta samt måla båda taken. På tegeltaket lades även ett lager mossdödande medel. Därtill byttes ett fåtal söndriga tegelpannor där det behövdes.

AMP ser till att taket är helt, rent och snyggt innan det målas.

När inleddes och avslutades projektet?

– Projektet inleddes 17.6.2021 och avslutades 30.7.2021. Projektet hade kunnat slutföras tidigare men ett regnväder ledde till ca en veckas paus mellan tvättandet och målandet.

För AMP är det viktigt att husets fönster täcks in och att säkerhetsföreskrifterna följs innan själva målningsarbetet tar vid.

Hur skulle ni beskriva AMP:s sätt att jobba?

– Professionellt! All förklarades i detalj på förhand och gjordes så som det blev förklarat.

Vem skulle ni rekommendera AMP:s taktjänster till?

– Jag rekommenderar AMP:s taktjänster till alla som har tak i behov av tvättning/målning.

AMP målar tegeltaken två varv. Först sprutas ett tunnare lager målfärg och sedan ett tjockare lager som ger en slät och fin yta. Här sätter Lennart Snellman slutfinishen på Anderssons tak.

Har du övrigt att tillägga?

– Jag är väldigt nöjd med resultatet av projektet!


Obs! Under tiden uppdraget utfördes gick företaget under namnet Ammattipojat. År 2022 bytte vi företagsnamn till AMP Services Ab Oy och varumärkesnamnet AMP.

 

Kontakta oss när du behöver professionell takservice!